klub na facebook/u
klub na facebook/u
nazaj na prvo stran
dodaj pod priljubljene
piši e-mail
switch to english
schalter auf deutsch
 

O klubu   /  Dokumenti  /  Statut

Statut Slovenskega kluba za nemške doge


Temeljni akt Slovenskega kluba za nemške doge je statut. Statut je dokument, ki ga sprejema, spreminja in dopolnjuje skupščina kluba.

V statutu si je klub postavil osnovna "pravila igre" na posameznih področjih svojega delovanja. Dopolnjujejo ga dodatni akti kluba kot so pravilniki, poslovniki, kodeksi, ...., ki pa morajo biti usklajeni s statutom.

Vsebinsko je statut razdeljen na naslednja poglavja:
1.   splošne določbe
2.   osebna izkaznica kluba
3.   namen in cilji kluba
4.   dejavnost in naloge kluba
5.   članstvo v klubu
6.   organiziranost, upravljanje in zastopanje kluba
7.   premoženje in finančno poslovanje kluba
8.   javnost dela v klubu
9.   spreminjanje in dopolnjevanje statuta
10. prenehanje kluba
11. druge, prehodne in končne določbe

Slovenski klub za nemške doge je svoj Statut dobil na Zboru ustanoviteljev dne 1. aprila 2010. V postopku včlanjevanja kluba v KZS so bile s strani Statutarne komisije KZS zahtevane manjše spremembe posameznih določil statuta zaradi usklajenosti klubskega statuta s Statutom KZS.
Tako je 1. Izredna skupščina kluba dne 9. julija 2010 sprejela spremembe in dopolnitve statuta in ga v prečiščenem besedilu potrdila v sedanji vsebini.Statut Slovenskega kluba za nemške doge (Statut.pdf)


Copyright © 2010 Slovenski klub za nemške doge - Vse pravice pridržane