klub na facebook/u
klub na facebook/u
nazaj na prvo stran
dodaj pod priljubljene
piši e-mail
switch to english
schalter auf deutsch
 

 Vzrejna komisija za nemške doge je konstituirana


Dne 05.12.2016 je bila konstituirana VK za nemške doge pri Slovenskem klubu za nemške doge.

Sestava VK:
Ksenija Oseli Donati, mednarodni sodnik 
Špela Dobraš, državni sodnik
Dušica Bučer, mednarodni sodnik
Kenija Potočnik-Steiner, mednarodni sodnik
Igor Rac, mednarodni sodnik
VK bo predsedovala Ksenija Oseli Donati.

Podpisnika dokumentov:
Ksenija Oseli Donati, Igor Rac (posamično)

Kontakti:
Spletna pošta:  vzreja@sloddc.si
Naslov za pošiljanje po pošti:
Slovenski klub za nemške doge
Vzrejna komisija
Trg svovode 21
2390 Ravne na Koroškem

Obveščanje
Vsa sporočila in obvestila VK za nemške doge bodo objavljena na spletnem portalu Slovenskega kluba za nemške doge (www.sloddc.si) v rubriki Vzreja, podrubrika Vzrejna komisija.
Pomembnejša obvestila bodo objavljena tudi na spletni strani KZS in v uradnem glasilu KZS (revija Kinolog).

Obvestilo o vzrejnih predpisih za nemške doge
1. Do sprejetja Vzrejnega pravilnika za nemške doge so v veljavi naslednji pravilniki in sklepi:
- Vzrejni pravilnik SKVPM, razen v določbah, ki jih dopolnjujejo oziroma nadomeščajo sklepi Delnega zbora sodnikov za nemške doge z dne 07.10.2015
- Sklepi Delnega zbora sodnikov za nemške doge z dne 07.10.2015 in sicer:
a/ Najnižja starost psa/psice za udeležbo na Vzrejni pregledu je 18 mesecev. Samica ima lahko prvo leglo po izpolnjenem 24 mesecu starosti.
b/ Kopijo rezultata slikanja kolkov in komolcev s pooblaščene veterinarske fakultete.
c/ Slikanje kolkov in komolcev: HD-A in B, rezultat C samo izjemoma na osnovi presoje vzrejne komisije, ED-0 in 1
č/ Vsi vzreditelji morajo najmanj 10 dni pred planirano paritvijo poslati kopijo rodovnika predlaganega izbranega samca vzrejni komisiji v potrditev.
- Pravilnik o strokovnem delu KZS
- Sklepi KSV pri KZS
- Določila FCI v zvezi z vzrejo
- Državni predpisi s področja zaščite živali
Našteti predpisi se uporabljajo neposredno ali smiselno, morebitne nejasne situacije tolmači VK za nemške doge.

Sklep o usmeritvi VK za nemške doge
Sklep VK-01/KS08:
»VK za nemške doge bo do sprejetja Vzrejnega pravilnika za nemške doge ob določilih Vzrejnega pravilnika SKVPM, sklepih Delnega zbora sodnikov za nemške doge z dne 07.10.2015 in določilih PSD KZS zasledovala usmeritev, da morajo vzrejni partnerji iz tujine izpolnjevati enake pogoje kot jih zgoraj omenjeni predpisi zahtevajo za plemenjake/plemenke, vpisane v SLR.
To za plemenjake iz tujine pomeni:
- da morajo imeti rodovnik ene od članic FCI ali rodovnik, ki ga FCI priznava, in veljavno vzrejno dovoljenje, če je v njegovi matični državi zahtevano,
- ob paritvi morajo biti stari vsaj 18. mesecev,
- da morajo imeti ocenjevalni list iz FCI razstave, pridobljen po izpolnjenem 15. mesecu starosti (če so iz države, kjer vzrejno dovoljenje ni zahtevano)
- izpolnjevati morajo vse zahteve glede zdravstvenih testov kot jih opredeljujejo zgoraj našteti predpisi.
Vzrejna komisija od zgornje usmeritve ne bo odstopala.«
Copyright © 2010 Slovenski klub za nemške doge - Vse pravice pridržane