klub na facebook/u
klub na facebook/u
nazaj na prvo stran
dodaj pod priljubljene
piši e-mail
switch to english
schalter auf deutsch
 

Etični kodeks Slovenskega kluba za nemške dogeTa Etični kodeks člane Slovenskega kluba za nemške doge zavezuje k:
1. spoštovanju določil Statuta in drugih aktov kluba ter zakonov in predpisov s področja kinologije in zaščite živali,
2. korektnim medsebojnim odnosom v klubu in kinološkem okolju,
3. odgovornemu skrbništvu svojega psa,
4. športnemu obnašanju na kinoloških prireditvah,
5. in pošteni vzrejni praksi.

Član Slovenskega kluba za nemške doge:

• bo vedno spoštoval določila Statuta kluba , drugih klubskih aktov in tega kodeksa,
• ne bo nikoli kršil določil Statuta in drugih aktov Kinološke zveze Slovenije,
• bo dosledno upošteval zakonske ureditve s področja zaščite živali,
• bo imel vedno pred očmi dobrobit pasme ter ugled kluba in njegovih članov,
• nikoli ne bo kakorkoli ponarejal dejstev ali dokumentov svojih živali,
• in nikoli ne bo širil napačnih ali neresničnih informacij o svojih in tujih psih, vzrediteljih ali drugih skrbnikih nemških dog.

V medsebojnih odnosih se bo član kluba:

• do sočlanov obnašal korektno in z dolžno spoštljivostjo,
• trudil za kolegialne odnose, medsebojno pomoč ter pretok znanja in informacij,
• izogibal obrekovanju, natolcevanju in sovražnemu govoru,
• in vzdržal kakršnegakoli medsebojnega obračunavanja, morebitna večja nesoglasja pa reševal pred Častnim razsodiščem kluba.

Odgovorni skrbnik bo v celotnem življenju svojega psa skrbel za:
• visok standard zdravega življenja in dobrega počutja živali,
• pasmi primerno nastanitev in bivalno okolje,
• ustrezno prehrano v različnih starostnih obdobjih psa,
• redno nego in čistočo psa in njegovega bivalnega okolja,
• vso potrebno veterinarsko oskrbo,
• pasmi primerno socializacijo in vzgojo,
• nekonfliktno bivanje psa v urbanem okolju,
• zadostne in redne fizične aktivnosti,
• in predvsem za zagotavljanje svoje družbe ter stikov z drugimi živalmi.

Pri športnem udejstvovanju s svojim psom bo član kluba:
• tekmoval in razstavljal v športnem duhu ter upošteval splošna načela športnega obnašanja,
• upošteval priporočila iz Pravil športnega obnašanja Slovenskega kluba za nemške doge,
• svoje morebitno nestrinjanje z oceno, uvrstitvijo ali kako drugo okoliščino izrazil izključno po uradni poti delegatu prireditve, organizacijskemu odboru, KZS ali klubu,
• in predvsem pazil, da živali nikoli ne bo fizično in/ali psihično preobremenjeval.

Odgovorni vzreditelj se bo zavezal k pošteni vzrejni praksi in:
• brezpogojno spoštoval določila veljavnega vzrejnega pravilnika,
• v vzrejo vključil le živali dobrega zdravja in kondicije, primerne starosti, za pasmo tipičnega značaja in izpričane skladnosti s pasemskim standardom,
• kupcem pred prodajo posredoval verodostojne podatke o vzrejni vrednosti in zdravstvenem stanju prednikov
• kupce pred prodajo pošteno seznanil z morebitnimi odstopanji od pasemskega standarda, predvsem pa z dedno prenosljivimi in značajskimi lastnostmi, ki jih žival ima ali pa so prisotne v njenem ožjem sorodstvu,
• s kupcem pred izbiro mladiča opravil izčrpen pogovor in ga po svojih najboljših močeh usmeril k izbiri primernega mladiča glede na kupčeve želje, zmožnosti in kinološko predznanje,
• mladiče ob oddaji opremil z vso potrebno dokumentacijo in kupoprodajno pogodbo,
• bo novim skrbnikom stalno na voljo za informacije, nasvete in drugo pomoč v zvezi z zdravjem, nego, oskrbo, socializacijo, vzgojo, šolanjem in morebitnimi športnimi aktivnostmi,
• pozorno spremljal razvoj in morebitno vzrejno aktivnost svojih mladičev,
• in bo v izjemnih situacijah vedno pripravljen psa iz svoje vzreje sprejeti nazaj ali mu poiskati nov primeren dom,
• nikoli ne bo mladičev ali odraslih psov posredoval preprodajalcem, rejcem in neetičnim vzrediteljem, nepreverjenim kupcem in vsem, pri katerih obstaja utemeljen sum, da pri njih živali ne bodo dobro oskrbljene ali da bodo kakorkoli izkoriščane,
• pri prodaji in oglaševanju nikoli ne bo uporabljal neresničnih in zavajujočih podatkov,
• nikoli vključil v vzrejo samca ali samico brez vzrejnega dovoljenja.


Član kluba je za nespoštovanje ali kršitve določil tega Etičnega kodeksa na škodo pasme, posameznega psa, kluba ali klubskega člana disciplinsko odgovoren in se zoper njega lahko predlaga disciplinski postopek pred Častnim razsodiščem kluba.
Ponavljajoče se in hujše kršitve tega Etičnega kodeksa imajo lahko za posledico tudi izključitev iz Slovenskega kluba za nemške doge.


Copyright © 2010 Slovenski klub za nemške doge - Vse pravice pridržane