klub na facebook/u
klub na facebook/u
nazaj na prvo stran
dodaj pod priljubljene
piši e-mail
switch to english
schalter auf deutsch
 

"Per aspera ad astra" (ali "skozi trnje k zvezdam")


"Pot k zvezdam" je Slovenskemu klubu za nemške doge posuta s trnjem. Nerazumljivo in nepravično.
Zato nekaj besed o trnju in zvezdah, o  kronologiji včlanjevanja kluba v KZS in EuDDC.

O korakih skozi trnje


Slovenski klub za nemške doge je "privihral" na slovensko "dogaško sceno" 1. aprila 2010 z Ustanovnim zborom na Ravnah na Koroškem. Statut in Strateški dokument kluba sta ustanovitelje zavezala k nadaljnim korakom.

Da ustanovitev ni bila "prvoaprilska šala" dokazuje registracija kluba dne 9. aprila 2010 na Upravni enoti Ravne na Koroškem. Klub je s tem pridobil vse pravice in obveznosti na področju delovanja društev.

Že naslednjega dne, 10. aprila 2010, smo ustanovitelji klub predstavili predsednici (ga. Černe) in častnemu predsedniku (g. Šinko) SKVPM (Slovenski klub za velike pasme in molose), v katerem je poleg več kot 30 drugih pasem "uradno" organizirana tudi naša pasma v Sekciji za doge (ki pa se je v marcu 2010 "samoukinila").
Istega dne je bil klub ločeno predstavljen tudi takratnemu predsedniku sekcije v odstopu (g. Mršol) in bivši in sedanji predsednici sekcije (ga. Poerš). Vsi so prejeli Statut in Strateški dokument kluba (delovno gradivo za srednjeročni delovni načrt) ter predlog Dogovora o sodelovanju med SKVPM in Slovenskim klubom za nemške doge na področju pasme.
Dogovorili smo se:
* Upravnemu odboru SKVPM bo predstavljen klub in pisni Dogovor o sodelovanju med SKVPM in Slovenskim klubom za nemške doge na področju pasme (ki smo ga pripravili in ponudili v podpis)
* SKVPM bo sklical člane Sekcije za nemške doge in ustanovitelji bodo pripravili predstavitev kluba
In rezultat. O ponujenem Dogovoru o sodelovanju UO SKVPM ni razpravljal, Sekcijo za doge so "obudili od mrtvih" in ustanovitelji niso bili vabljeni na predstavitev kluba članom Sekcije za nemške doge.
Toliko o sodelovanju.

12. aprila 2010 smo pisarni KZS predali Vlogo za sprejem v članstvo Kinološke zveze Slovenije, pripravljeno in opremljeno tako kot to zahtevajo določila Statuta KZS.
13. aprila 2010 smo po elektronski pošti predsednika KZS (g. Kavčič) obvestili o predani vlogi in ga prosili za krajši pogovor.
Nobenega odziva s strani predsednika.

20. aprila 2010 smo se ponovno obrnili na predsednika s pisno prošnjo o hitri obravnavi naše vloge in obrazložitvijo, zakaj se nam mudi.
21. aprila 2010 smo prejeli prvi in edini odgovor predsednika, ki je v dveh stavkih svojstveno interpretiral našo vlogo. Prvi znak, da se bo naše včlanjevanje v KZS resno zapletlo.
23. aprila 2010 smo po elektronski pošti argumentirano zavrnili predsednikovo interpretacijo naše vloge, ponudili dodatna pojasnila in informacije in izkazali pripravljenost sodelovati na seji UO KZS.
Nobenega odziva s strani predsednika.

Na seji Upravnega odbora KZS dne 11. maja 2010 je bil sprejet sklep UO, da se vloga Slovenskega kluba za nemške doge zavrne.
Sklep UO je nezakonit in krši določila Statuta KZS, Zakona o društvih, Statuta FCI, Ustave RS in Evropske konvencije za človekove pravice in svoboščine.
Pisni odpravek sklepa UO smo prejeli šele 18. maja 2010. Verjetno z namenom. Morebitna naša pritožba bi bila tako prepozna, da bi se jo lahko uvrstilo na predlagan dnevni red zasedanja skupščine, sklicane za 19. junij 2010.

20. maja 2010 smo po pooblaščeni odvetniški pisarni KZS predali pritožbo zoper sklep UO ter Odprto pismo predsedniku KZS z vsebinskimi pojasnili. Vso dokumentacijo smo posredovali tudi članom Upravnega in Nadzornega odbora KZS, z javno objavo pa smo čakali na odziv.
Nobenega odziva s strani organov KZS.

2. junija 2010 smo Odprto pismo predsedniku KZS s spremljajočo dokumentacijo dali v javnost na www.mojpes.net.

4. junija 2010 smo o nezakonitem početju Upravnega odbora s predsednikom na čelu pisno seznanili Nadzorni odbor KZS in ga pozvali, da skladno s svojimi pristojnostmi ukrepa.
S pozivom Nadzornemu odboru smo seznanili tudi predsednika in člane UO KZS.

8. junija 2010 smo poslali protestno pismo predsedniku KZS ter članom Upravnega in Nadzornega odbora zaradi nekorektne in potvorjene informacije Sekretariatu EuDDC o našem včlanjevanju v KZS.

14. junija 2010 je Nadzorni odbor KZS zasedal in sprejel sklep NO o "preuranjeni" odločitvi Upravnega odbora in nam ga 15. junija 2010 tudi posredoval.

15. junija 2010 smo člane Nadzornega odbora in pisarno KZS obvestili in jim posredovali pridobljeno dokumentacijo o podobnih kršitvah, ki jih je zagrešila Nizozemska kinološka zveza. In razpletu, ki jasno kaže na kršitve, ki jih očitamo KZS.

19. junija 2010 smo na zasedanju Skupščine KZS razširili dnevni red z obravnavo naše pritožbe.
Delovni predsednik skupščine je zavrnil našo zahtevo za glasovanje o sklepu (česar ne bi smel storiti), s katerim bi skupščina razveljavila nezakonit sklep Upravnega odbora KZS in sama odločila o naši včlanitvi.
Na glasovanju je bil dan in bil izglasovan sklep, ki je sledil napotkom Nadzornega odbora KZS.

Šele 22. junija 2010 smo prejeli dopolnilni sklep Upravnega odbora KZS s seje dne 15. junija 2010, s katerim UO KZS predaja naš Statut Statutarni komisiji v pregled in usklajevanje.

Neposredno po zaključku skupščine smo končno prišli do neformalnega pogovora s predsednikom KZS in nekaterimi člani Upravnega odbora.
Končno. Upamo, da naša včlanitev v KZS ni več daleč.

9. julija 2010 nam je pisarna KZS po elektronski pošti posredovala sklep Statutarne komisije z dne 5. julija 2010, v katerem komisija Statuta ne potrjuje in nam nalaga manjše popravke. Izgubili smo skoraj 3 tedne.

Istega dne, to je 9. julija 2010 zvečer, smo že imeli sklicano Izredno skupščino kluba, na kateri smo potrdili potrebne spremembe in dopolnitve statuta.

13. julija 2010 smo na Upravni enoti Ravne na Koroškem dvignili Odločbo o registriranem prečiščenem besedilu Statuta in jo skupaj s statutom še isti dan poslali na KZS.


O vzpenjanju k zvezdam


Kmalu po predani vlogo za članstvo v KZS, 8. maja 2010, smo na Sekretariat EuDDC v Luxemburg poslali vlogo za sprejem v članstvo EuDDC (Evropsko združenje nacionalnih klubov za nemške doge), skupaj z zahtevanimi prilogami. Potrdilo o članstvu v KZS smo nadomestili s Potrdilom o predani vlogi za članstvo z opombo, da bomo ustrezno potdilo poslali takoj po sprejemu v KZS.

11. maja 2010 nas je sekretarka EuDDC, ga Völzer, obvestila, da je naša vloga popolna (izvzemši potrdilo o članstvu v KZS) in da se naša dokumentacija že prevaja v nemški in francoski jezik, pri čemer smo tvorno sodelovali.

20. maja 2010 nas je ga. Völzer poslala obvestilo, da se za članstvo v EuDDC zanima tudi SKVPM in nas prosila za nekaj pojasnil.
21. maja 2010 smo poslali pojasnila.
24. maja 2010 smo prejeli uradno obvestilo o povabilu na zasedanje v Litvi.

Potem se je začelo zapletati.
Sekretariat EuDDC nas je 7. junija 2010 obvestil o prejetem elektronskem sporočilu iz pisarne KZS, v katerem jih KZS samoiniciativno obvešča, da Slovenski klub za nemške doge ne izpolnjuje pogojev za članstvo v KZS. Nekoga naše včlanjevanje v EuDDC zelo moti, nekdo je ravnal zelo nečastno. Kdo?

8. julija 2010 smo s pošto iz Luxemburga prejeli gradivo z dnevnim redom zasedanja v Litvi.
Kandidatura Slovenije (Slovenskega kluba za nemške doge) je na dnevnem redu zasedanja in imeli bomo izjemno priložnost v posebni točki predstaviti klub vsem 16 članicam EuDDC in 3 sokandidatkam za sprejem v članstvo. Po predstavitvi so na vrsti vprašanja delegatov.
Sestavni del gradiva je tudi že omenjeno sramotno sporočilo iz pisarne KZS, ki bo zanesljivo predmet vprašanj delegatov.

Izredno veselje in zadovoljstvo je nekoliko skaljeno, saj še zmeraj nimamo potrdila o članstvu v KZS.
Copyright © 2010 Slovenski klub za nemške doge - Vse pravice pridržane